Zakładowe układy zbiorowe pracy; pakiety socjalne i porozumienia ze związkami zawodowymi

Wspieramy Klientów w przygotowywaniu, negocjowaniu, zmianach oraz wypowiadaniu i rozwiązywaniu układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych porozumień zbiorowych. 

Uczestniczyliśmy w dziesiątkach tego typu procesów. Doradzaliśmy przy wypowiadaniu i zmianie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych w największych spółkach w Polsce, w szczególności z branży energetycznej. 

Mierzyliśmy się z najbardziej skomplikowanymi regulacjami zbiorowymi, pochodzącymi z okresu prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Skutecznie, efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzaliśmy zmiany takich regulacji, pomimo przewidzianych w nich klauzul wieczności, obszernych gwarancji dotyczących zatrudnienia i warunków pracy i milionowych odszkodowań. 

Prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi . Przygotowujemy dokumenty (układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe) „skrojone na miarę” i odpowiadające potrzebom biznesowym Klientów.

Wspieramy Klientów w zakresie skutecznego i sprawnego wdrażania zmienionych warunków pracy i płacy. Przygotowujemy niezbędne dokumenty.

Zapewniamy obsługę tego typu procesów w zakresie PR i komunikacji , zarówno w relacjach z pracownikami, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Wraz z zespołem naszych karnistów, prowadzimy praktykę zarządzania kryzysowego, oferując Klientom każdoczesne i natychmiastowe wsparcie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z podejmowanymi działaniami (np. strajk lub akcja protestacyjna).