Ubezpieczenia społeczne i ZUS; spory z ZUS; odwołania od decyzji ZUS

Doradzamy Klientom, jak radzić sobie w gąszczu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zmieniających się interpretacji ZUS. 

Rekomendujemy rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka w sprawach ubezpieczeń społecznych i uniknąć negatywnych skutków kontroli ZUS. 

Analizujemy świadczenia pracownicze pod kątem konieczności ich oskładkowania i opodatkowania. Ustalamy kwestię istnienia bądź nieistnienia obowiązku składkowego wynikającego ze stosunków prawnych, innych niż stosunki pracy. Przygotowujemy wnioski o interpretacje.

Wspieramy Klientów na etapie kontroli  prowadzonych przez ZUS. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach sądowych z odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS. 

Doradzamy w szczególności w sprawach z ZUS dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , outsourcingu pracowniczego , obowiązku zapłaty składek od podwykonawców, umów o dzieło czy ubezpieczeń społecznych członków zarządu . 

Wpieramy Klientów w skoordynowaniu działań z ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich . Reprezentujemy pracodawców jako zainteresowanych w sprawach sądowych pomiędzy ZUS i pracownikami. Niejednokrotnie doprowadziliśmy wspólnie do wygrania spraw, w których sąd zobowiązywał pracowników do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: