Programy wolontariatu pracowniczego

Kompleksowo tworzymy oraz zarządzamy wraz z Klientami programami wolontariatu pracowniczego. Umożliwiamy efektywne zarządzanie zasobami i inicjatywami pracowniczymi w zakresie dobrowolnego uczestnictwa pracowników w akcjach i inicjatywach wartych wsparcia.

Oceniamy uczestnictwo pracowników w programach wolontariatu z perspektywy czasu pracy oraz obciążeń publicznoprawnych.