Nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy

Zbyt częste nieobecności pracowników, a zwłaszcza nadużywanie zwolnień lekarskich, mają negatywny wpływ nie tylko na finanse pracodawców, ale również dezorganizują pracę, zwiększają obciążenia innych pracowników i stanowią czynnik demotywujący. Nadużyciom można, a nawet trzeba przeciwdziałać.

Konstruujemy dla naszych Klientów kompleksowe programy zapobiegania nieobecnościom, w tym związane z nadużywaniem zwolnień lekarskich, poczynając od prewencji i komunikacji, a kończąc na wyciągnięciu konsekwencji wobec osób dopuszczających się nadużyć. Wspieramy Klientów na etapie wdrażania tych programów oraz zapewniamy monitoring ich skuteczności.