Motywowanie pracowników

Wspieramy Klientów w tworzeniu efektywnych narzędzi motywowania pracowników.

Doradzamy narzędzia dostosowane do zmieniających się możliwości budżetowych pracodawcy, zapewniając niezbędną elastyczność oraz umożliwiając pracownikom rozwijanie swoich talentów, przy jednoczesnej realizacji celów biznesowych pracodawcy.

Tworzymy efektywne systemy premiowe. Podpowiadamy również rozwiązania pozapłacowe, ze wskazaniem prawnych i biznesowych (kosztowych) konsekwencji poszczególnych rozwiązań.