Kształtowanie relacji ze związkami zawodowymi, negocjacje związkowe, spory zbiorowe

Wspieramy Klientów w budowaniu relacji i prowadzeniu współpracy ze związkami zawodowymi, we wszystkich obszarach. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców o różnej specyfice i z różnych branż, w szczególności w dużych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w spółkach z sektora energetycznego, w spółkach farmaceutycznych, w zakładach produkcyjnych, a także w największych sieciach handlowych. 

Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu dokumentacji związkowej oraz przeglądu relacji związkowych. Diagnozujemy ewentualne nieprawidłowości i rekomendujemy optymalną strategię efektywnego kształtowania tych relacji. 

Rekomendowane przez nas strategie opierają się na założeniu, że współpraca ze związkami zawodowymi powinna być prowadzona z poszanowaniem ich samorządności i niezależności, ale jednocześnie w sposób transparentny i zgodny z prawem, umożliwiający pracodawcy prowadzenie biznesu. 

Wspieramy Klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi, we wszystkich obszarach wymagających prowadzenia rozmów, w tym w ramach procesów restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy, negocjowania czy zmiany układów zbiorowych pracy i innych regulacji wynagrodzeniowych etc. Bierzemy na siebie główny ciężar i niedogodności związane z prowadzeniem negocjacji, dając Klientom bezpieczeństwo i komfort, umożliwiające efektywne prowadzenie rozmów.

Doradzamy w szczególności w sporach zbiorowych. Ustalamy strategie, prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi, przygotowujemy niezbędne dokumenty. Wskazujemy, kiedy spór jest zgodny z prawem, a kiedy nie oraz podpowiadamy, jak radzić sobie z nielegalnym sporem. Niejednokrotnie zapobiegaliśmy nielegalnym akcjom strajkowym i protestacyjnym, uzyskując rozstrzygnięcia sądów lub właściwych organów, zakazujące przeprowadzenia takich akcji. 

Z sukcesami reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, w tym karnych , z udziałem przedstawicieli związkowych. Są to sprawy dotyczące w szczególności rozwiązania umów o pracę z działaczami związkowymi, sfałszowania lub antydatowania dokumentów, sprawy o ustalenie nieistnienia sporu zbiorowego czy dotyczące utrudniania działalności związkowej. 

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji  dotyczącej relacji związkowych lub prowadzonych negocjacji czy sporu, zarówno w relacjach zewnętrznych, jak również w relacjach z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi, w tym z mediami.