Kontrole PIP, ZUS i inne

Doradzamy Klientom, jak postępować, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów i ryzyka z tym związane. 

Wdrażamy programy prewencyjne w ramach compliance . Przeprowadzamy audyty rozwiązań stosowanych przez Klientów pod kątem ich prawidłowości i dopuszczalności. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, zwracamy Klientom uwagę na obszary będące najczęściej przedmiotem kontroli. Analizujemy sposób postępowania Klienta w tych obszarach, wskazujemy na ewentualne uchybienia, a następnie proponujemy konkretne rozwiązania celem ich wyeliminowania. 

Prowadzimy szkolenia dotyczące zakresu i przebiegu kontroli prowadzonych przez poszczególne organy. Podpowiadamy, na jakie obszary zwracać szczególną uwagę oraz czego spodziewać się podczas kontroli.

W przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego, zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie, czuwając nad prawidłowością prowadzonego postępowania oraz reprezentując przed organami kontroli. 

Doradzamy, jak skutecznie wdrożyć zalecenia pokontrolne, a w przypadku niezasadności zaleceń – pomagamy w przygotowaniu wyjaśnień lub odwołań od decyzji organów kontrolnych.

Z sukcesami reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z organami kontrolnymi, w tym w postępowaniach karnych wszczynanych na wniosek organów kontrolnych. Wygrywaliśmy liczne sprawy z ZUS dotyczące w szczególności wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego czy zapłaty składek od podwykonawców, jak również sprawy z oskarżenia Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę i szczególnej ochronie związkowej czy naruszenia zakazu pracy w święto w placówce handlowej

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: