Fundusz socjalny (ZFŚS)

Doradzamy naszym Klientom we wszelkich sprawach dotyczących funduszu socjalnego i innych systemów wspierania pracowników. 

Przeprowadzamy audyty wydatkowania środków z funduszu w kontekście zgodności z ustawą. Podpowiadamy, jak wydatkować środki z funduszu w sposób sprawiedliwy i dopasowany do potrzeb pracowników, a jednocześnie bez nadmiernych obciążeń administracyjnych i ryzyk prawnych po stronie pracodawcy.

Przygotowujemy regulaminy funduszu socjalnego oraz inne dokumenty okołofunduszowe.

Wspieramy Klientów w rozmowach ze związkami zawodowymi dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dotyczących uzgadniania regulaminu, sposobu wydatkowania świadczeń czy przyznawania poszczególnych świadczeń. Nie każdy wniosek o przyznanie świadczenia może być przekazany związkowi zawodowemu, bo pracownik może sobie tego nie życzyć. Zwłaszcza, że takie wnioski zawierają szereg wrażliwych danych osobowych .

Doradzamy w sprawach z ZUS  dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy nie zmieniły się znacząco w ostatnich latach, ale diametralnie zmieniała się wykładnia tych przepisów. ZUS prezentuje swoją swoistą wykładnię. Sprawy mają charakter masowy – ZUS wydaje tyle decyzji, ilu jest pracowników. Wygraliśmy tysiące takich spraw. Składaliśmy jednocześnie kilkaset, a nawet kilka tysięcy odwołań od decyzji ZUS. Posiadamy zasoby i wiedzę pozwalające nam sprawnie zarządzić tego typu procesami. 

Niektórzy pracodawcy zamiast funduszu socjalnego, wybierają inne formy wsparcia swoich pracowników (np. tzw. kafeterie). Doradzamy, jak skutecznie je wprowadzić. Przygotowujemy niezbędne regulacje i dokumenty.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: