Employer branding

Doradzamy Klientom, jak za pomocą instrumentów prawnych kształtować pozytywny wizerunek pracodawcy (employer branding). 

Służymy radą w zakresie skutecznych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, praw autorskich, wizerunku podczas komunikacji związanej z EB, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. 

Podpowiadamy, jak kształtować programy motywacyjne dla pracowników i jakich narzędzi używać, aby korzystając z możliwości prawnych, skutecznie budować wizerunek pożądanego pracodawcy.

Doradzamy, jak w sposób „cywilizowany” przeprowadzać trudne procesy polegające na restrukturyzacji, zwolnieniach grupowych czy wypowiadaniu układów zbiorowych pracy i zmianach warunków wynagradzania. Podpowiadamy, jak zrealizować cele biznesowe i ograniczyć negatywne skutki tego rodzaju zdarzeń. Tworzymy i wdrażamy nie tylko konkretne rozwiązania prawne, ale również efektywne strategie komunikacji w kontaktach z pracownikami i innymi zainteresowanymi podmiotami.