Czas pracy i nadgodziny

Rekomendujemy, przygotowujemy i wdrażamy skuteczne i efektywne kosztowo rozwiązania z zakresu czasu pracy, dostosowane do potrzeb i specyfiki Klienta.

Oferujemy Klientom analizę stosowanych systemów czasu pracy oraz opracowanych na ich podstawie harmonogramów, zarówno pod kątem zgodności z przepisami, jak i celowości. Na tej podstawie wypracowujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności Klienta i branży. 

Rekomendujemy odpowiednie systemy i rozkłady czasu pracy. Monitorujemy prawidłowość rozliczenia świadczeń w związku z zarządzeniem systemami czasu pracy.

Wdrażamy skuteczne i efektywne programy zarządzania nadgodzinami. Jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę nadgodzin poprzez efektywne zarządzenie czasem pracy pracowników.

Wspieramy Klientów na etapie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy przez PIP, w szczególności w zakresie składania zastrzeżeń do protokołu kontroli, odpowiadania na wystąpienia PIP czy wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu czasu pracy, nie tylko dla pracowników działów HR, ale również dla wyższej i niższej kadry menadżerskiej. Uczymy, jak efektywnie i bezpiecznie zarządzać czasem pracy podległych pracowników, jak zlecać pracę i czego unikać, aby nie narazić pracodawcy na odpowiedzialność. 

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych  dotyczących czasu pracy. Wygrywaliśmy sprawy o nadgodziny obejmujące setki, a nawet tysiące godzin i dotyczące grup nawet kilkudziesięciu pracowników.

Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej pracodawcy  oraz osób działających w jego imieniu, związanej z naruszeniem przepisów o czasie pracy.