Nowe stanowiska dla sprawdzonych pracowników | PRO HR Pharma

2021.01.21

Firmy farmaceutyczne zmieniają struktury. W miejsce likwidowanych stanowisk tworzą nowe, z podobnym zakresem obowiązków albo zupełnie różne. Często stawiają przy tym na własnych, sprawdzonych już pracowników. Dokonując wypowiedzeń zmieniających wobec tych pracowników trzeba pamiętać o kryteriach doboru oraz zabudżetować odprawy.

Zamiast definitywnie wypowiadać umowy, firmy proponują pracownikom zatrudnienie na nowych warunkach. Nowe stanowisko najczęściej oznacza zmianę warunków zatrudnienia tj. stanowiska pracy, związanego z nim zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wysokości wynagrodzenia, benefitów, poziomu zaszeregowania. Czasem są to dla pracownika zmiany na lepsze, a czasem na gorsze. 

Jeżeli zmiana „na gorsze” dotyka większej grupy pracowników (co najmniej 10 osób), to przeprowadzenie procedury zwolnienia grupowego może okazać się niezbędne. Intencją pracodawcy nie jest co prawda zwolnienie tych osób, ale taki będzie efekt, jeżeli nie zgodzą się one na nowe warunki. 

Niezależnie od skali zmian, trzeba pamiętać o konieczności zastosowania kryteriów doboru do zwolnienia i wskazania ich w treści wypowiedzeń zmieniających. Będą one niezbędne, jeżeli zmiana stanowiska będzie dotyczyła tylko jednej lub kilku osób spośród danej grupy zawodowej. Kryteria muszą być obiektywne i sprawiedliwe. Mogą nimi być np. staż pracy, roczna ocena pracy pracownika. 

Od wypowiedzenia zmieniającego pracownik może odwołać się do sądu (nawet jeżeli zgodzi się na nowe warunki). Należy więc zadbać o to, żeby przyczyna wypowiedzenia zmieniającego została prawidłowo opisana oraz aby zostały spełnione pozostałe warunki formalne (m.in. wskazanie nowych warunków zatrudnienia i pouczenia). Zawsze rekomendowanym rozwiązaniem jest wynegocjowanie i zawarcie porozumienia zmieniającego. 

Jeżeli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki i jego umowa rozwiąże się, to może on mieć prawo do odprawy należnej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, jeżeli taka sytuacja ma miejsce u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników (nawet jeżeli zmiana będzie dotyczyła mniej niż 10 osób). W tym drugim przypadku, wszystko będzie zależało od tego, jak duża będzie zmiana i na ile niekorzystne dla pracownika są nowe warunki.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.