Wdrażanie PPK: istotne terminy i wyzwania dla pracodawców | PRO HR Koronawirus

2020.09.08

W dobie koronawirusa tysiące firm wdrażają PPK. Jakie są istotne terminy i jakie wyzwania stoją przed pracodawcami?

27 października 2020 r. upływa termin na zawarcie umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) dla kilkudziesięciu tysięcy pracodawców. Zawarcie umowy nie oznacza jednak zakończenia procesu wdrożenia – wręcz przeciwnie. Przed pracodawcami jest też zawarcie umów o prowadzenie PPK, zarządzanie deklaracjami o nieoszczędzaniu i kalkulacja oraz przelew pierwszych wpłat.

Na wdrożenie PPK składają się cztery istotne terminy:

  • do 25 września pracodawca i przedstawiciele pracowników (związki zawodowe albo specjalna reprezentacja osób zatrudnionych) powinni wspólnie wybrać instytucję finansową zarządzającą środkami gromadzonymi w PPK;
  • do 27 października pracodawca zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK;
  • następnie do 10 listopada pracodawca zawiera z tą samą instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK (jej załącznikiem jest aktualna lista uczestników programu); 
  • do 15 grudnia albo do 15 stycznia 2021 r. pracodawca odprowadzi pierwsze składki uczestników do programu – termin uzależniony jest od momentu wypłaty wynagrodzeń u danego pracodawcy.

Ze względu na COVID-19 PPK wdrażają obecnie dwie duże grupy pracodawców:

  • podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 pracowników oraz
  • podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 pracowników. Pierwotnie ta pierwsza grupa miała wdrażać PPK w maju, ale na skutek pandemii parlament przełożył ten termin o 9 miesięcy.  

Takie połączenie plus pandemia oznacza duże wyzwania dla pracodawców. 

Po pierwsze wszędzie tam, gdzie nie działają związki zawodowe konieczne jest wybranie reprezentantów osób zatrudnionych. W warunkach pandemii nie jest to wcale łatwe zadanie i wymaga zachowania dodatkowych środków ostrożności.

Po drugie pandemia i liczba pracodawców wdrażających PPK nie sprzyjają również kontaktom z instytucjami finansowymi, szczególnie jeśli chodzi o chęci prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych rozmów.

Więcej w artykule r.pr. Łukasza Kuczkowskiego pt. „Drugi etap wdrażania PPK to jeszcze więcej wyzwań. Z powodu COVID- 19”, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej (wydanie od 3 września 2020 r.).