Termin na wdrożenie polityki wynagrodzeń wydłużony do 31 sierpnia 2020 r. | PRO HR Koronawirus

2020.05.27

27 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
 
Zgodnie z rozporządzeniem termin na wdrożenie polityki wynagrodzeń został wydłużony do 31 sierpnia 2020 r. 
 
Obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach giełdowych wprowadziła ustawa nowelizująca ustawę o ofercie publicznej. Pierwotnie walne zgromadzenie spółki miało podjąć uchwałę w tej sprawie do dnia 30 czerwca 2020 r. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów termin ten przedłużono o 2 miesiące. 

Ostatecznie po 31 sierpnia br. wszelkie wynagrodzenia członkom zarządu i rady nadzorczej będą mogły być wypłacane wyłącznie zgodnie z przyjętą polityką. 

Mimo przedłużenia terminu, czasu na podjęcie stosownych działań nie zostało dużo. Dlatego już dziś spółki giełdowe powinny opracować i wdrożyć polityki wynagrodzeń.