Tarcza finansowa PFR | PRO HR Koronawirus

2020.04.22

 

Tarcza finansowa PFR – dla dużych przedsiębiorców


Kogo obejmuje?

Przedsiębiorców, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym.

Jakie warunki trzeba spełniać?

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 1. odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 2. utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 3. odnotował brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 4. nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego i
 5. jest uczestnikiem Programów Sektorowych;
 6. nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 7. jest rezydentem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozliczenie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkami);
 8. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 9. na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Wsparcie PFR będzie przeznaczone na:

 • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł;
 • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
 • finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Tarcza finansowa PFR – dla małych i średnich przedsiębiorców 


Kogo obejmuje?

Przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jakie warunki trzeba spełniać?

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 1. odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 2. nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 3. jest rezydentem podatkowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rozliczenie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyjątkami);
 4. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 5. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Wsparcie PFR będzie przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem akwizycji;
 • przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;

Co można uzyskać?

Maksymalna kwota subwencji jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w związku z chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Więcej informacji na portalu PFR – Tarcza antykryzysowa.