Tarcza antykryzysowa a podatki pracownicze | PRO HR Koronawirus

2020.03.20

Jakie możliwości mają pracodawcy w zakresie podatków pracowniczych w okresie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa?

W ramach „tarczy antykryzysowej” polski Rząd zapowiedział szereg rozwiązań mających pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu podczas kryzysu. Zakres zmian podatkowych jest niestety niewielki, w porównaniu do tych proponowanych przez przedsiębiorców i doradców podatkowych.  

Zaznaczamy jednak na wstępie, że część z zaprezentowanych poniżej instrumentów nie jest nowa – niektóre z nich, np. te dotyczące możliwości rozłożenia na raty zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności składek, rozłożenia na raty lub umorzenie składek na wniosek przedsiębiorcy, są znane już w obowiązujących przepisach.

Tarcza antykryzysowa: propozycje w zakresie PIT

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, Rząd przewiduje:

  • wydłużenie terminu na wpłatę pobranych zaliczek na PIT za miesiące marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca 2020 r. – zakładamy, że ta preferencja znajdzie zastosowanie także do zaliczek pobieranych od wynagrodzeń osób zatrudnionych, m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski), a nie tylko do pracowników;
  • czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych;
  • wprowadzenie dla „małych podatników” możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w trakcie roku podatkowego 2020 i obliczanie zaliczek miesięcznych od faktycznie uzyskanych dochodów;
  • przesunięcie w czasie wprowadzenia planowanych zmian przepisów podatkowych;
  • możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego;
  • wydłużenie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego o jeden lub dwa miesiące (odpowiednio do końca maja lub czerwca 2020 r.).

Tarcza antykryzysowa: propozycje w zakresie ZUS

W zakresie ubezpieczeń społecznych pracodawca będzie mógł skorzystać z:

  • odroczenia wpłaty składek na ZUS na maksymalnie okres trzech miesięcy – zaznaczamy jednak, że składki będą musiały zostać uiszczone po zakończeniu okresu odroczenia w pełnej kwocie;
  • rozłożenia na raty lub odroczenia zaległych wpłat do ZUS bez dodatkowych opłat (opłaty prolongacyjnej) i odsetek. Z rozłożenia na raty będzie mógł skorzystać również ten pracodawca, który wykorzystał wcześniej możliwość odroczenia wpłaty składek.

Dodatkowo, wszystkie postępowania kontrolne zostaną w tym okresie zawieszone.

Choć takie były oczekiwania przedsiębiorców, na tym etapie nie jest przewidziane zawieszenie obowiązku płacenia składek ZUS bądź ich umorzenie, a jedynie przesunięcie terminu ich zapłaty.

Zaznaczamy, że trwają jeszcze prace nad projektem ustawy, która określi szczegóły „tarczy antykryzysowej”. Nie możemy więc wykluczyć, że w toku tych prac część z ww. rozwiązań ulegnie zmianom.  Monitorujemy sytuację i będziemy aktualizować informacje dostępne na tej stronie.
 

Kontakt
Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner
email: katarzyna.serwinska@raczkowski.eu