Sądy pracy bez rozpraw online | PRO HR Koronawirus

2020.06.25

Od 16 maja 2020 r. obowiązują przepisy, których celem było umożliwienie sądom działania w warunkach pandemii. 

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozprawy powinny odbywać się on-line. W praktyce jednak, e-rozprawy w sądach pracy, jak na razie, nie są organizowane.  

Sądy odmroziły się w inny sposób – żądają od świadków składania zeznań na piśmie albo przeprowadzają rozprawy w nowym reżimie sanitarnym (konieczność noszenia maseczek, odkażanie i wietrzenie sal rozpraw itd.). 

Wątpliwości budzi zwłaszcza „przesłuchiwanie” świadków na piśmie. Jest to dość nowa instytucja, dlatego nie wiadomo jak będzie funkcjonowała w praktyce. W szczególności nie jest jasne, czy na żądanie strony, sąd przesłucha świadka, który wcześniej złożył zeznania na piśmie, na rozprawie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście oceny wiarygodności świadka, tym bardziej w sądach pracy, gdzie postępowania dowodowe z reguły opiera się właśnie na zeznaniach. 

Sądy tymczasem dysponują platformą do przeprowadzania wideokonferencji. Inną kwestią jest ustalenie reguł prowadzenia postępowań sądowych w trybie on-line. Mogą pojawić się bowiem problemy, począwszy od weryfikacji tożsamości uczestników na odległość, po zapewnienie jawności rozpraw i bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Więcej w artykule r.pr. Piotra Lewandowskiego i r.pr. Anny Boguskiej pt. „Bez e-rozpraw w sądach pracy” dostępnym na stronie dziennika Rzeczpospolita.