Powrót do pracy – zalecenia PIP | PRO HR Koronawirus

2020.05.07

6 maja Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia dotyczące zasad powrotu do zakładów pracy. Już dziś warto się z nimi zapoznać i podjąć racjonalne decyzje co do ich wdrożenia. 

Część z zaleceń jest dyskusyjna, np. te dotyczące unikania roślin doniczkowych w pomieszczeniach czy też ustalania zasad częstotliwości korzystania z toalety. Prawie wszystkie nakładają na pracodawców dużo dodatkowych obowiązków, których wdrożenie wymagana nakładów pracy i czasu. 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zalecenia. 

Działania zalecane przez PIP (Państwowa Inspekcja Pracy):
 

 • dokonanie ponownej oceny (aktualizacji) ryzyka zawodowego z uwzględnieniem nowych zagrożeń, w tym oceny zdrowia psychicznego i zagrożeń psychospołecznych (tu istotna jest rola przedstawicieli pracowników);
 • stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli;
 • zapewnienie właściwych środków prewencyjnych, co pozwoli na bezpieczny powrót do pracy i ograniczenie w rozprzestrzenianiu się wirusa; 
 • konieczność identyfikacji zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych.

Środki, rekomendowane do zastosowania wg. PIP:

 

 • eliminujące zagrożenia np. większy udział pracy zdalnej, zmiana organizacji pracy;
 • minimalizujące zagrożenia środki techniczne i organizacyjne np. środki ochrony osobistej typu maseczki (półmaski FFP2 i FFP3, N95), rekomendowane w pierwszej kolejności ścianki pleksi, działowe; jeśli nie będzie to możliwe rozdzielenie open space i przestrzeni pomiędzy pracownikami; sprawna regularnie czyszczona wentylacja; usunięcie przedmiotów zbędnych np. kwiaty; wprowadzenie zmianowości; różnych godzin rozpoczynania pracy; zwiększenie liczby i czasu trwania przerw w pracy; zapewnianie środków dezynfekujących ręce i blaty robocze albo wspólne często dotykane powierzchnie; zapewnienie częstszego sprzątania miejsc pracy;
 • aktywności weryfikujące przestrzeganie zasad i reguł przez pracowników oraz przypominające o zasadach, np. instrukcje, filmiki, tablice.

Dodatkowe rozwiązania zalecane przez PIP:

 

 • pracownicy, przed wznowieniem pracy, powinni być poinformowani i poinstruowani o nowych zasadach i warunkach wykonywania pracy, używaniu środków ochrony;
 • inne rekomendowane działania: praca głównie zdalna, poprzez środki porozumiewania się na odległość, jak najmniejsza liczba osób, ograniczenie gości i spotkań tylko do najważniejszych spraw, adaptacja pomieszczeń tak, żeby jak najszerzej rozsadzić pracowników;
 • najbardziej narażeni pracownicy np. chorzy onkologicznie, kobiety w ciąży, osoby w trakcie leczenia, osoby starsze, mające choroby serca i płuc rekomendowane jest poproszenie ich i udostępnienie im możliwości pracy z domu w pierwszej kolejności;
 • organizowanie i udostępnianie miejsc do posiłków w taki sposób, aby jak najmniej osób przebywało razem np. ustalenie przerw obiadowych dla konkretnych grup, ograniczenie kontaktów;
 • ustalenie zasad korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji;
 • rekomendowane stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do hal produkcyjnych i biur, instruktaże dot. maseczek, rękawiczek, kichania, kaszlu, objawów choroby;
 • kosze na śmieci regularnie opróżniane i z foliowym wypełnieniem;
 • ułatwienie korzystania z transportu indywidualnego przykład miejsca dla rowerów, udostępnianie parkingów;
 • przestrzeganie przepisów dot. czasu pracy i zapewnienia odpoczynku
 • poinformowanie i przeszkolenie o zagrożeniach również pracowników tymczasowych;
 • w przypadku powrotu na stanowiska zagrożone szczególnym niebezpieczeństwem, przy obsłudze maszyn, przed rozpoczęciem pracy - przypomnienie zasad, instruktaż.