Odpowiedzialność karna pracodawców podczas epidemii | PRO HR Koronawirus

2020.04.16

W ostatnim czasie w związku z epidemią koronawirusa uchwalone zostały liczne regulacje (ustawy, rozporządzenia), mające na celu zwalczanie pandemii, co wiąże się z ograniczeniami praw i swobód obywatelskich.

Za nieprzestrzeganie zasad i ograniczeń możliwe jest nałożenie kar na podstawie kilku ustaw:

  • art. 48a ustawy o chorobach zakaźnych,
  • kodeksu karnego, 
  • kodeksu wykroczeń,
  • kodeksu pracy. 

Pracodawca, który nie przestrzega ograniczeń związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy może ponieść odpowiedzialność karną i administracyjną. Reżimy odpowiedzialności nie eliminują się, co oznacza, że za:

  • niezapewnienie każdemu zatrudnionemu, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub płynu do dezynfekcji rąk,
  • niezapewnienie, by odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m.

Pracodawca może ponieść odpowiedzialność karną z art. 283 k.p. (za niezapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz administracyjną za naruszenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Także złamanie zasad izolacji, nadzoru lub kwarantanny może się wiązać z odpowiedzialnością karną i administracyjną. Nieprzestrzeganie wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych przez organy służby zdrowia, opuszczenie zadeklarowanego miejsca kwarantanny to tylko niektóre z czynów zabronionych, z którymi mamy dziś do czynienia na dużą skalę. 

W skrajnych przypadkach, osoby łamiące zasady kwarantanny czy izolacji mogą odpowiedzieć za przestępstwo bezpośredniego narażenia na zarażenie chorobą zakaźną. Pierwsze przypadki pokazują, że sprawy tego rodzaju będą traktowane bardzo poważnie.

Więcej w artykule adw. dr Damiana Tokarczyka i apl.adw. Eweliny Rutkowskiej dostępnym na stronie dziennika Rzeczpospolita – „W czasie pandemii kary dla pracodawców mogą się mnożyć”.