Obowiązek zapewnienia odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy z wyjątkami | PRO HR Koronawirus

2020.04.02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. wprowadza „korekty” w obostrzeniach dotyczących pracodawców.

1 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie z 31 marca 2020 r. m. in w ten sposób że, zakłady pracy nie są obowiązane do zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą 1,5 m. wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

  • jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy,
  • zakład ten zapewni środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. 

W dniu 31 marca podczas prezentowania na konferencji prasowej nowych zaostrzonych nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawisrusa przekazano, iż konieczność zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy dotyczy pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych. 

W treści opublikowanego w nocy  31 marca na 1 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. nie znalazło się jednak ograniczenie, iż chodzi o pracowników świadczących pracę w biurowcach.
 
Dla całej rzeszy pracodawców taka zmiana była nie tylko ogromnym zaskoczeniem ale również obowiązkiem niewykonalnym (np. odnośnie pracowników produkcyjnych zwiększenie odległości pomiędzy stanowiskami łączyło by się z koniecznością przebudowy linii produkcyjnej i przeorganizowaniem procesów technologicznych).

Zgodnie z nową regulacją, wówczas gdy zapewnienie 1,5 odległości miedzy stanowiskami jest niemożliwe ze względy na charakter działalności pracodawcy mogą odstąpić od konieczności zrealizowania tego obowiązku jednak  pod warunkiem zapewnienia środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii.

Wprowadzona regulacja nadal wydaje się być problematyczna, co najmniej  z dwóch powodów.

Po pierwsze co w sytuacji, gdy pracownicy podczas pracy są i tak już są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej z uwagi na obowiązujące ich przepisy BHP, które to środki nie są związane ze zwalczaniem epidemii i przed zachorowaniem nie chronią.

Po drugie, dostępne w sprzedaży ( i nie dedykowane dla pracowników służby zdrowia) maseczki czy rękawiczki jednorazowe z oczywistych względów nie mogą być uznane za „związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19”.