7 obszarów działania HR | PRO HR Koronawirus

2020.03.17

Koronawirus stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz współpracowników. Stanowi również olbrzymie wyzwanie organizacyjne dla pracodawców.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których powinny zostać podjęte decyzje, a w ślad za nimi kompleksowe działania w celu złagodzenia skutków obecnej sytuacji.

1. Komunikacja do pracowników
 

Treść i forma komunikacji w zależności od specyfiki działalności pracodawcy. W komunikacji pracodawcy powinni uwzględnić zarówno formy wsparcia dla pracowników w związku z epidemią, jak również zasady organizacyjne, które powinny być skuteczne i adekwatne do celu.

2. Ochrona zbiorowa
 

  • Opracowanie zasad obowiązujących podczas wchodzenia na teren zakładu pracy i przebywania (zarówno dla gości, dostawców jak i pracowników) w tym ewentualne pomiary temperatury, działania jakie należy podjąć w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia osoby przebywającej na terenie zakładu pracy, zaangażowanie służb BHP.
  • Opracowanie odrębnych instrukcji dla pracowników recepcji i ochrony w szczególności w przedmiocie odmowy wstępu na teren zakładu pracy.
  • Opracowanie i wdrożenie skutecznych zasad zgodnych z zaleceniami w szczególności dot. mycia rąk, dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów wykorzystywanych w pracy.

3. Koronawirus a RODO i ochrona dóbr osobistych
 

Uwzględnienie w ramach wszystkich podejmowanych działań prewencyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności i godności pracowników.

4. Zasiłki opiekuńcze
 

Opracowanie zgodnych z prawem pracy zasad zmierzających do zachowania ciągłości pracy z uwzględnieniem grupy docelowej uprawnionej do „dodatkowego zasiłku” z uwzględnieniem potencjalnej możliwości przedłużenia okresu zamknięcia przedszkoli, żłobków i szkół.

Przygotowanie się organizacyjne do wypłaty „dodatkowych zasiłków” oraz innych świadczeń.

5. Praca zdalna, inne formy pracy z domu
 

Stworzenie zasad obowiązujących podczas polecenia pracy zdalnej bez ryzyka zarzutu dyskryminacji (kryteria doboru pracowników), mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji poufnych pracodawcy, obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów o czasie pracy itp.

6. Kwarantanna a ciągłość pracy
 

Przygotowanie się na ewentualność objęcia pracowników kwarantanną, określenie niezbędnego dla funkcjonowania zakładu składu osobowego i podjęcie działań eliminujących ryzyko kwarantanny mając na uwadze odpowiedzi na pytania:

  • Czy podczas kwarantanny można pracować?
  • Jakie świadczenia przysługują podczas kwarantanny?
  • Kto ponosi jej koszty?

7. Zaangażowanie w działania prewencyjne zakładowych organizacji związkowych
 

Uwzględnienie w ramach podejmowanych działań zaangażowania zakładowych organizacji związkowych – kiedy będzie to obowiązkowe a kiedy może być stosowane na zasadzie dobrowolności w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań.

Zobacz plik PDF