Obowiązki BHP w czasie pandemii – jak je realizować? | PRO HR Koronawirus

2020.04.16

Stan epidemii istotnie wpływa na możliwość realizacji obowiązków BHP w zakresie badań i szkoleń pracowników. Zgodnie z najnowszymi regulacjami:

  • W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek przeprowadzania okresowych badan lekarskich. 
  • Pracodawca nie jest zobowiązany skierować pracownika na takie badania nawet w przypadku, gdy dotychczasowe badanie straciło swoją ważność.
  • Zawieszono także obowiązek przeprowadzania badań okresowych osób zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.
  • Analogicznie zawieszono również obowiązek wykonywania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów kolejowych oraz kierowców wykonujących przewozy drogowe. 
  • Zmiany nie dotyczą badań wstępnych i kontrolnych przy czym te badania mogą również przeprowadzać inni lekarze – w takim przypadku ważność takiego badania upływa 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego.

Projekt ustawy Tarcza 2 ma również zmienić zasady prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników.

Pełen artykuł r.pr. Łukasza Kuczkowskiego jest dostępny w Dzienniku Gazeta Prawna –  „Jak wykonywać obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii”.