Jak nie popełnić błędów powołując reprezentację pracowników? | PRO HR Koronawirus

2020.06.18

W związku z epidemią SARS CoV-2 rząd wprowadził rozwiązania w celu złagodzenie skutków COVID-19. Wdrożenie tych rozwiązań często wymaga współdziałania ze stroną społeczną – czy to ze związkami zawodowymi, czy ze specjalną reprezentacją pracowników. 

Właściwym wybór przedstawicieli załogi jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracodawcy – popełnione w tym zakresie błędy mogą mieć bowiem dotkliwe konsekwencje finansowe dla pracodawcy.

Przede wszystkim może to prowadzić do podważenia ważności porozumienia o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego czy obniżenia etatów. W konsekwencji pracodawca będzie musiał nie tylko zwrócić pracownikom kwoty obniżonego wynagrodzenia, ale także kwotę dofinansowania otrzymanego z urzędu. Konieczne jest zatem właściwy dobór i wybór reprezentacji.

Więcej w artykule r.pr. Łukasza Kuczkowskiego pt. „Niewłaściwy wybór reprezentacji załogi może oznaczać kłopoty finansowe dla pracodawcy” dla Dziennika Gazeta Prawna.