Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września | PRO HR Koronawirus

2020.09.01

Od 1 września do 20 września 2020 r. będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Pracownik może się o niego ubiegać, jeśli, z uwagi na koronawirusa, zostanie zamknięta szkoła, przedszkole, żłobek, klub dziecięcy, czy inna placówka, do której uczęszcza dziecko albo gdy nie jest możliwe sprawowanie opieki przez nianie czy opiekunów dziennych.

Warunkiem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.  

Okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu zasiłku opiekuńczego przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.