Czy podczas kwarantanny można pracować? | PRO HR Koronawirus

2020.03.17

Objęcie pracownika kwarantanną nie jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonywania pracy.

Jeśli istnieje możliwość pracy zdalnej (w mniejszym zakresie telepracy), to taka praca może być wykonywana w okresie kwarantanny za normalnym wynagrodzeniem.

Podczas kwarantanny nie można wykonywać pracy jeżeli sprzeciwia się temu:

  • rodzaj pracy (np. pracownik był sprzedawcą w sklepie albo pracownikiem produkcji),
  • miejsce kwarantanny (brak odpowiednich warunków do pracy, brak bhp) czy
  • inne okoliczności (np. brak sprzętu).

Jeżeli na skutek kwarantanny wystąpi brak możliwości wykonywania pracy, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie albo zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia.

Kwarantanna obejmuje osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie. Jej celem jest zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Przepisy nie wiążą z kwarantanną zakazu wykonywania pracy poza szczególnymi przypadkami.

Celem kwarantanny nie jest zatem wykluczenie pracownika z rynku pracy, jak ma to miejsce w przypadku choroby. Jest to jedynie ograniczenie możliwości poruszania się i kontaktów, co samo w sobie nie jest jednoznaczne z ograniczeniem prawa do świadczenia pracy.

Ocena możliwości wykonywania pracy spoczywa na pracodawcy, który ma prawo skierować pracownika do pracy zdalnej.

Za możliwością pracy na kwarantannie przemawia również szczegółowa analiza przepisów różnych ustaw oraz wykładnia historyczna i celowościowa.

Więcej w artykule „Czy podczas kwarantanny można pracować?” autorstwa r.pr. Łukasza Kuczkowskiego.