Bieg terminów w postępowaniach administracyjnych przywrócony | PRO HR Koronawirus

2020.06.03

Szczególnie ważne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców: bieg terminów w postępowaniach administracyjnych zostaje przywrócony od dnia 23.05.2020 r. na podstawie specustawy Tarcza antykryzysowa 3.0.

  • Bieg terminów w postępowaniach administracyjnych został wstrzymany na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Przepisy wprowadzono ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W okresie obowiązywania przepisów terminy administracyjne nie rozpoczęły biegu bądź ich bieg uległ zawieszeniu, jeżeli rozpoczął się przed uchwaleniem spec-ustawy.
  • Regulacja związana była z ograniczeniem funkcjonowania urzędów i zmniejszeniem ich dostępności dla interesantów w okresie pandemii.
  • Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) przepisy wstrzymujące bieg terminów zostały uchylone.
  • Terminy rozpoczęły swój bieg bądź ich bieg został wznowiony od dnia 23.05.2020 r., pomimo tego, że nadal obowiązuje stan epidemii.
  • Wznowienie terminów pozwoli na przywrócenie standardowej obsługi spraw z zakresu postępowań administracyjnych. Wznowienie terminów nastąpiło jednak po zaledwie 7 dniach od dnia wejścia w życie przepisów Tarczy 3.0. Możliwe jest przeoczenie upływu wstrzymanych wcześniej terminów. Koniecznym jest zatem niezwłoczne zweryfikowanie terminów czynności, do których dokonania są zobowiązane strony postępowań administracyjnych.