Urlop macierzyński wydłużony nawet o 15 tygodni – jest projekt ustawy

2024.06.18

Z okazji tegorocznego Dnia Matki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy wydłużającej urlop macierzyński rodzicom wcześniaków oraz rodzicom dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji.

Celem wydłużenia urlopu macierzyńskiego jest zrekompensowanie pracownikom-rodzicom czasu spędzonego z dzieckiem w szpitalu z uwagi na brak możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego do upływu 8 tygodni po porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu – czyli „tydzień za tydzień”, a jego maksymalny wymiar będzie wynosił odpowiednio do 15 tygodni albo do 8 tygodni, w zależności od spełnienia warunków przedstawionych w tabeli.

Warunki dot. tygodnia ciąży, masy urodzeniowej, okresu hospitalizacji

Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu

dzieci urodzone przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g

15 tygodni

dzieci urodzone po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g

8 tygodni

dzieci urodzone po ukończeniu 36 tygodnia ciąży (czyli w terminie), które będą wymagały hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie – z zastrzeżeniem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie

8 tygodni

 

Rodzice będą mogli skorzystać z urlopu fakultatywnie. Dodatkowy urlop macierzyński trzeba będzie rozpocząć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i trzeba będzie go wykorzystać w jednej części.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Czerwiec 2024