Samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne będą wliczane do stażu pracy

2024.06.18

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło założenia do projektu zmiany Kodeksu pracy dot. obliczania stażu pracy. Obecnie staż pracy obejmuje głównie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Sprawia to na przykład, że obecni pracownicy, którzy z daną firmą współpracowali wcześniej na kontraktach B2B lub w ramach umowy zlecenia, są nierówno traktowani. Mają niższą odprawę, krótszy okres wypowiedzenia czy mniejszy wymiar urlopu niż pracownicy, którzy w tym samym czasie mieli już umowę o pracę. To samo może dotyczyć także innych uprawnień (dodatków, nagród) przyznawanych właśnie w oparciu o staż pracy. 

Teraz ma się to zmienić i do okresu zatrudnienia będą wliczane również m.in. okresy samozatrudnienia oraz współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (z wyjątkiem umów o dzieło). Nowe przepisy mają obowiązywać niejako „wstecznie” – a więc uwzględniać całą dotychczasową karierę pracownika. Potwierdzeniem ww. okresów ma być zaświadczenie wydawane przez ZUS. Do stażu pracy będą zaliczane także niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, np. umowy o świadczenie usług zawierane przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 roku życia.

Do projektowanych zmian powinny przygotować się działy HR/People & Culture. Jeśli wiemy, że są u nas pracownicy którzy wcześniej współpracowali z nami na umowach cywilnoprawnych, to warto z wyprzedzeniem policzyć, jak zwiększą się koszty ich zatrudnienia (dodatki stażowe) i przygotować się do tego od strony organizacyjnej. Dobrą praktyką w momencie wejścia w życie nowych przepisów będzie poinformowanie pracowników, że ich staż pracy automatycznie się zwiększył oraz jakie są tego praktyczne skutki (urlop/okres wypowiedzenia itd.) 

Zmiany wpłyną również na zwiększenie puli dostępnych kandydatów na wyższe stanowiska w sektorze publicznym. Ustawowym wymogiem zatrudnienia jest tam bowiem często określony staż pracy. 

Projekt ma zostać przyjęty w III kwartale 2024 r.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Czerwiec 2024