Planowane zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 2025 r. mają przynieść korzyści większości przedsiębiorców i ułatwić ich rozliczenia

2024.04.10

Minister Finansów i Ministra Zdrowia zapowiedzieli zmiany w zasadach obliczania i wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców. Składka ma być uzależniona od wybranej przez przedsiębiorcy formy opodatkowania i (w niektórych przypadkach) od wysokości osiągniętego przychodu (dochodu). Wysokość składek ma być niższa niż dotychczas, a ich rozliczenie – łatwiejsze. 

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

 

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej

W tym przypadku, składka zdrowotna ma być stała, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Stawka składki ma wynieść 9% i być obliczana od 75% wynagrodzenia minimalnego. Zakładając, że wynagrodzenie minimalne w 2025 r. będzie wynosić 4.644 zł brutto, przedsiębiorcy zapłacą około 313 zł miesięcznie. 
 

 

Przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową 19%

Składka ma być uzależniona od tego, czy miesięczne dochody przedsiębiorcy przekroczą, czy nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

W przypadku przedsiębiorców, których dochód nie przekroczy 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia, składka ma wynieść 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy zapłacą więc około 313 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną w wysokości około 313 zł plus 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać opłacanie składki zdrowotnej w oparciu o 1/12 rocznego dochodu wykazanego w ostatnim roku.

Ma zniknąć możliwość odliczania składki w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy.
 

 

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem

W przypadku przedsiębiorców, których przychody miesięczne nie przekroczą 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, składka ma wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 313 zł miesięcznie.

Ci, których przychody przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, mają zapłacić składkę w wysokości około 313 zł plus 3,5% od nadwyżki powyżej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Uchylona zostanie możliwość odliczania składki w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy.
 

 

Przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową

Składka zdrowotna ma zostać obniżona i wynosić 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 313 zł miesięcznie (obecnie wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia).

Również w tym przypadku, przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać składek zdrowotnych lub ich części od swojego zobowiązania podatkowego.

Szczegóły tych propozycji poznamy dopiero po opublikowaniu projektów przepisów wprowadzających je w życie. Wtedy również, będziemy mogli ocenić ich skutki dla poszczególnych przedsiębiorców. 

Będziemy Państwa informować o postępach prac legislacyjnych.