Ochrona czasowa dla osób ze statusem UKR przedłużona do 30 czerwca 2024 r.

2024.03.25

Ustawa o zmianie specustawy UKR zakłada przedłużenie do 30 czerwca 2024:

- okresu ważności wszystkich dokumentów pobytowych osób posiadających obywatelstwo ukraińskie;

- okresu, w którym możliwe jest złożenie przez osobę posiadającą status UKR wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy, uzyskania Niebieskiej Karty UE oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

- okresu zawieszenia ustawowych terminów obligujących wojewodów do przeprowadzenia pozostałych postępowań pobytowych.

Przewiduje się kolejne przedłużenie okresu ochrony czasowej do 4 marca 2025.

Osobom posiadającym obywatelstwo ukraińskie w każdym przypadku rekomendujemy składanie wniosków pobytowych. Może to zabezpieczyć ich legalny pobyt oraz swobodny dostęp do rynku pracy w Polsce na 3 lata, bez względu na kolejne następne zmiany legislacyjne.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Marzec 2024