Całkowite zawieszenie programu Poland. Business Harbour | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.26

Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o zawieszeniu udziału MSZ w Programie Poland. Business Harbour do czasu przyjęcia rozwiązań gwarantujących właściwą weryfikację firm i cudzoziemców będących jego beneficjentami.


Program powstał we wrześniu 2020 r. w celu przyciągnięcia do Polski informatyków i firm z branży IT / New Tech z Białorusi, a następnie został rozszerzony na kraje takie jak Gruzja, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Armenia oraz Azerbejdżan. W przypadku spełnienia dodatkowych warunków, możliwe było uzyskanie wiz dla cudzoziemców bez względu na obywatelstwo. 


MSZ deklaruje rozpoczęcie prac nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, zwłaszcza w najbardziej pożądanych przez polską gospodarkę branżach.


Przypominamy, ze pod koniec 2023 r. MSZ tymczasowo zawiesiło procedowanie tzw. ścieżki biznesowej wniosków o wydanie wiz PBH. Dostępna była jedynie ścieżka indywidulana. Od dziś program PBH ulega całkowitemu zawieszeniu. Nadal możliwe jest uzyskanie wizy krajowej w regularnej procedurze. 


W przypadku potrzeby uzyskania wizy zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym zespołem Immigration & Global Mobility.