”Urlop” od składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców. Zasiłek chorobowy na koszt ZUS już od pierwszego dnia choroby pracownika | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.10

Na wczorajszym posiedzeniu, Rada Ministrów zapowiedziała prace legislacyjne dotyczące tzw. urlopu od ZUS dla niektórych przedsiębiorców oraz nowych, korzystnych dla pracodawców zasad wypłaty zasiłku chorobowego.

„Urlop” dla przedsiębiorców 

To regulacja dająca możliwość zwolnienia niektórych przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w roku. 

Rozwiązanie to ma być dostępne dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Składki za miesiąc, w którym przedsiębiorca skorzysta z urlopu mają zostać sfinansowane przez ZUS. W trakcie „urlopu” przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury. 

Projekt stosownych regulacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca marca b.r. Zgodnie z zapowiedziami, sama możliwość korzystania z urlopu dla przedsiębiorców ma być wprowadzona jeszcze w tym roku kalendarzowym

L4 pracownika na koszt ZUS już od pierwszego dnia choroby

Zgodnie z planowanymi zmianami zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby pracownika (obecnie, w zależności od wieku pracownika, za pierwsze 14 lub 33 dni choroby, wynagrodzenie płaci pracodawca). 

Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku.
 
Planowane regulacje zostały przedstawione w sposób bardzo ogólny. Szczegóły tych propozycji poznamy dopiero po opublikowaniu projektów przepisów wprowadzających je w życie. Wtedy również, będziemy mogli ocenić ich skutki dla poszczególnych przedsiębiorców. 
Będziemy Państwa informować o postępach prac legislacyjnych.