IP BOX test | Sprawdź czy to rozwiązanie jest dla Twojej organizacji

2020.08.18

>>Wypełnij IP BOX test<<


Przepisy o IP Box pozwalają m.in. na obniżenie podatku płaconego przez indywidualnych przedsiębiorców do 5% dochodu pod warunkiem, że dochód ten stanowi dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których zalicza się autorskie prawo do programu komputerowego. 

Rozwiązanie to jest atrakcyjne dla przedsiębiorców tworzących programy komputerowe. Jego stosowanie jest łatwiejsze, jeśli zostaną odpowiednio określone zasady współpracy z podmiotem nabywającym prawa do programu komputerowego.

W ostatnim czasie zwiększyła się liczba interpretacji podatkowych w zakresie IP Box, co świadczy o zwiększonym zainteresowaniu tym rozwiązaniem ze strony indywidualnych przedsiębiorców. Firmy, wspierające możliwość skorzystania z IP Box, zyskują przewagę konkurencyjną przy pozyskiwaniu programistów / indywidualnych przedsiębiorców. 

Za pomocą naszego krótkiego testu można stwierdzić czy z IP Box mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy świadczący usługi w Twojej organizacji.
 >>Wypełnij IP BOX test<<


Masz pytania dotyczące testu? Wyślij email