Spółki Skarbu Państwa

Doradzamy największym podmiotom z udziałem Skarbu Państwa. 

Konstruujemy i wdrażamy efektywne systemy wynagradzania menadżerów, uwzgledniające wymagania i zalecenia wynikające z nowej ustawy kominowej. Podpowiadamy, jak skonstruować efektywne systemy wynagrodzenia zmiennego i jakie kryteria zastosować, aby osiągać cele biznesowe. Doradzamy, w jaki sposób przyznać menadżerom dodatkowe świadczenia i benefity, nie narażając się na zarzut naruszenia czy obejścia przepisów ustawy. 

Przygotowujemy niezbędną dokumentację, w tym uchwały wynagrodzeniowe i umowy o świadczenie usług. 

Doradzamy optymalne rozwiązania podatkowe i ZUS-owe dla menadżerów.

Wspieramy w szczególności banki i inne podmioty z branży finansowej z udziałem Skarbu Państwa, doradzając rozwiązania łączące specyficzne wymogi w zakresie konstruowania systemów wynagrodzeń dla tej branży z wymogami wynikającymi z nowej ustawy kominowej.

Doradzamy również podmiotom podlegającym pod starą ustawę kominową. Podpowiadamy, jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenia, jakie dodatkowe świadczenia można przyznawać menadżerom oraz jak skonstruować regulacje wynagrodzeniowe, aby nie narazić się na zarzut naruszenia czy obejścia przepisów ustawy.