Handel hurtowy, retail, FMCG

Obsługujemy pracodawców z branży retail oraz FMCG, w tym największe sieci handlowe.

Pomagamy w tworzeniu harmonogramów czasu pracy i rozliczaniu czasu pracy, udzielaniu kar porządkowych, zwolnieniach pracowników, w tym także z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Uczestniczymy w negocjacjach z przedstawicielami organizacji związkowych, konsultacjach rady pracowników. 

Doradzamy w sprawach dotyczących funduszu socjalnego i ZUS. 

Udzielamy wsparcia w razie kontroli PIP, w szczególności w kontekście nowych przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele. Podpowiadamy, jak właściwie interpretować zakazy i ograniczenia przewidziane w nowej ustawie i jakie rozwiązania zastosować, aby z jednej strony zwiększyć do maksimum efektywność sklepów, a jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów i kary.

Szkolimy kadrę menedżerską z zakresu prawa pracy niezbędnego do codziennego zarządzania pracownikami oraz z zasad ich odpowiedzialności (także wykroczeniowej i karnej). 

Doradzamy w zakresie komunikacji z pracownikami w sytuacjach trudnych (przygotowujemy Q&A).  

Reprezentujemy Klientów z branży w sporach z pracownikami na terenie całej Polski. Nasze trzy biura w Warszawie, Poznaniu i Krakowie pozwalają nam zapewnić Klientom wsparcie procesowe w całej Polsce, w sposób efektywny kosztowo i czasowo.