Pracownicy wykonujący pracę zdalną z krajów UE łatwiej uzyskają zaświadczenie A1 | PRO HR Alert

2023.09.21

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wydała wytyczne dotyczące uzyskiwania certyfikatów A1 dla pracowników wykonujących pracę zdalną z krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi wytycznymi, pracownicy będący w takiej sytuacji, dla potrzeb ustalania ustawodawstwa ubezpieczeniowego, powinni być traktowani na równi z pracownikami delegowanymi.

Takie podejście jest jednak możliwe w przypadkach, w których praca zdalna będzie ograniczona w czasie, nie będzie częścią zwyczajowego schematu pracy (czyli będzie wykonywana incydentalnie) oraz będzie uzgodniona pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Dotychczas, pracownicy wykonujący pracę zdalnie z zagranicy, co do zasady podlegali ustawodawstwu ubezpieczeniowemu kraju, w którym praca była wykonywana, chyba, że uzyskali certyfikat A1 w trybie wyjątkowym. Procedura uzyskiwania zaświadczeń A1 w tym trybie wymagała porozumienia organów ubezpieczeniowych obydwu krajów, była długa, a jej wynik niepewny.

Obecnie, stosownie do wytycznych, pracownicy będący w takiej sytuacji będą mogli pozostać w polskim systemie ubezpieczeniowym i uzyskać certyfikat A1 w trybie uproszczonym – tak samo, jak pracownicy delegowani. Wystarczy będzie złożyć wniosek i czekać na jego „potwierdzenie” przez ZUS. Certyfikat w tym trybie będzie można uzyskać na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Z doniesień prasowych wynika, że ZUS będzie stosował się do powyższych wytycznych.