Wzmożone kontrole na wewnętrznych granicach Schengen | PRO HR Alert

2023.10.04

Polska wprowadziła kontrole na granicy ze Słowacją. Kontrole graniczne wprowadziły również Niemcy na granicy z Polską oraz Czechami.

Szczególną uwagę powinni zwrócić cudzoziemcy, którzy posiadają prawo pobytu w Polsce, ale nie posiadają prawa do poruszania się po całej strefie Schengen. Zatrzymanym przez Straż Graniczną cudzoziemcom stawia się zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i odsyła się do kraju z którego przybyli. 

Zaostrzenie kontroli ma być rozwiązaniem tymczasowym.