Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika i kosztu pracodawcy | PRO HR Alert

2023.04.06

30 marca 2023 r., Minister Finansów wydał ogólną interpretację dot. opodatkowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych przez pracodawcę (sygn. DD3.8203.1.2023).

Zgodnie z tą interpretacją, zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zapłacone przez pracodawcę ze swoich środków za obecnych oraz byłych pracowników i zleceniobiorców, nie stanowią ich przychodu podatkowego. Jednocześnie, pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów podatkowych zapłaconych ze swoich środków zaległych składek w części, w jakiej powinny one były być sfinansowane z dochodu pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcy lub byłego zleceniobiorcy.

Powyższe skutki podatkowe po stronie pracowników i pracodawcy dotyczą zarówno składek na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne.

Wydanie interpretacji ogólnej oznacza, że Dyrektor KIS będzie odmawiał wydania interpretacji indywidualnych dotyczących takiego samego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Oznacza także, że Dyrektor KIS powinien stwierdzić z urzędu wygaśnięcie interpretacji indywidualnych niezgodnych z interpretacją ogólną.