Zakaz przygotowań do zwolnienia nie aż tak radykalny

2023.05.11

Zakaz przygotowań do zwolnienia, który został wprowadzony do polskiego prawa pracy w wyniku nowelizacji kodeksu pracy, nie oznacza, że pracodawca nie może podjąć żadnych działań związanych z zakończeniem współpracy z pracownikami w okresie ciąży lub korzystającymi z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowy przepis obejmuje jedynie takie sytuacje, w których złożenie wniosku o urlop lub skorzystanie z niego byłoby rzeczywistą przyczyną zwolnienia z pracy. W konsekwencji, zakaz przygotowań nie obowiązuje, jeżeli przyczyna planowanego rozwiązania umowy o pracę nie jest powiązana z korzystaniem przez pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Wprowadzenie zakazu przygotowań jest efektem wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowy przepis zakłada, że pracodawca nie może podejmować żadnych działań, które obejmowałyby przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem. Naruszenie zakazu może być wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 30 000 zł lub w określonych przypadkach – przestępstwem.

Cały artykuł przeczytasz tutaj