Wydawanie wiz będzie sprawniejsze

2023.07.04

Nadchodzą zmiany w wydaniu wiz. Ministerstwo spraw zagranicznych proponuje zmianę listy krajów, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, zamiast konsula.

Po proponowanych zmianach rozporządzenie objęłoby Królestwo Arabii Saudyjskiej, Republikę Armenii, Republikę Azerbejdżanu, Republikę Filipin, Gruzję, Republikę Indii, Republikę Indonezji, Islamską Republikę Iranu, Państwo Katar, Republikę Kazachstanu, Państwo Kuwejt, Republikę Mołdawii, Federalną Republikę Nigerii, Islamską Republikę Pakistanu, Królestwo Tajlandii, Republikę Turcji, Ukrainę, Republikę Uzbekistanu, Socjalistyczną Republikę Wietnamu, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cudzoziemcy będą mogli złożyć wniosek  wizowy u pośrednika wizowego, który dokumenty przekazałby bezpośrednio do Ministerstwa. Proponowane rozwiązanie z pominięciem placówki dyplomatycznej ma przyśpieszyć wydawanie wiz oraz odciążyć polskie placówki konsularne i tym samym usprawnić proces wizowy. Do tej pory takie rozwiązanie funkcjonowało wyłącznie w Białorusi.