Składki na ZUS stanowią koszt uzyskania przychodu płatnika w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, pod warunkiem ich terminowego opłacenia | PRO HR Alert

2023.01.24


Od 1 stycznia 2023 r. składki na ZUS, w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, ale tylko pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z właściwych przepisów.

Oznacza to, że składki od wynagrodzenia należnego za styczeń, wypłaconego pracownikowi w lutym, opłacone do ZUS w marcu, mogą zostać zaliczone do kosztów spółki w styczniu.

Jeśli termin opłacenia składek przez płatnika nie zostanie zachowany, składki będą stanowiły koszt podatkowy w momencie ich faktycznego zapłacenia do ZUS.

Nowy przepis nie dotyczy składek należnych od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu. Składki należne od takich dochodów w ogóle nie stanowią kosztów podatkowych spółki.

Składki ZUS opłacone przez płatnika po 1 stycznia 2023 roku, ale dotyczące wynagrodzeń za 2022 r., będą stanowiły koszt podatkowy na zasadach obowiązujących do końca 2022 r.