Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy uchwalone przez Sejm | PRO HR Alert

2023.02.09

Sejm uchwalił właśnie (8.02.2023) milowe zmiany do Kodeksu pracy!

Co nas czeka już niedługo? 

Obowiązek podania konkretnej przyczyny w wypowiedzeniu umowy na czas określony. Jeśli pracownik korzysta z obrony związku zawodowego, zamiar wypowiedzenia tej umowy trzeba będzie konsultować ze związkiem. Odwołując się do sądu, pracownik będzie mógł żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Wypowiadanie tych umów będzie zatem dużo trudniejsze.

Długość umowy na okres próbny będzie zależała od długości umowy na czas określony, która będzie potem zawierana.

5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego dla pracownika. Urlop będzie udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo innej osobie mieszkającej razem z pracownikiem.

2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, płatne 50%.

Wydłużony o 2 miesiące urlop rodzicielski. Będę mogli skorzystać z niego ojcowie. Jeśli go nie wykorzystają, przepadnie. Za ten okres wypłacane będzie 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Zakaz zlecania nadgodzin lub wysłania w delegację pracowników wychowujących dzieci w wieku do lat 8, bez ich zgody.

Dodatkowe 15 minut płatnej przerwy od pracy, w razie pracy przez dłużej niż 9 godzin. Jeśli praca trwa 16 godzin, to będą trzy, pełnopłatne, 15-minutowe przerwy.

Ochrona przed wypowiedzeniem już od momentu złożenia wniosku o urlop macierzyński lub rodzicielski.

Bardziej rozbudowana informacja do umowy o pracę.

Te zmiany to efekt implementowania do Kodeksu pracy dwóch dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, czyli tzw. dyrektywy work-life-balance dla rodziców i opiekunów.

Teraz projekt ustawy trafi do Senatu.

Zmiany mają wejść w życie 21 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.