Prace nad przedłużeniem pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce w toku | PRO HR Alert

2023.04.28

Zmiany specustawy ukraińskiej procesowane w Senacie. Pobyt obywateli Ukrainy ma być możliwy na nowych zasadach. Planowane zmiany:

  1. Ochrona czasowa ma zostać wydłużona do 4 marca 2024 r.
  2. Dalsze przedłużenie ruchu bezwizowego, a także wiz krajowych, wiz Schengen, zezwoleń na pobyt czasowy (w tym także wydanych przez inne kraje Schengen) wydanych obywatelom Ukrainy których ważność kończyłaby się najwcześniej 24 lutego 2022 r.
  3. Wydłużony do 4 marca 2024 r. okres, w którym obywatelowi Ukrainy udziela się zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, w przypadku, gdy m.in. nie spełnia on wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie

Spodziewamy się, że zmiany wejdą w życie pod koniec maja 2023 r.

Przypominamy, że obecnie obowiązujące przepisy dają obywatelom Ukrainy objętym ochroną czasową prawo do pobytu w Polsce do dnia 24 sierpnia 2023 r. To samo dotyczy ważności przedłużonych po 24 lutego 2022 r. wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy.