Praca zdalna i badanie trzeźwości w firmie faktem – nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona | PRO HR Alert

2023.01.13

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej oraz wykonywania kontroli trzeźwości. Poprawki zgłoszone przez Senat zostały odrzucone. Teraz czekamy na popis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.Co czeka pracodawców:
 

Praca zdalna:
 
 • przepisy zaczną obowiązywać 2 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw; 
 • pracodawca może zdecydować czy wprowadza pracę w pełni zdalną, model hybrydowy czy pracę zdalną okazjonalną;
 • pracodawca poniesie koszty pracy zdalnej (musi je oszacować albo ustalić ryczałt);
 • praca zdalna na jednostronne polecenie dopuszczalna m.in. podczas stanu zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące później. Praca zdalna Covidowa przestanie obowiązywać;
 • pracodawca powinien wprowadzić regulamin pracy zdalnej. Trzeba go skonsultować z przedstawicielami pracowników;
 • jeśli u pracodawcy są związki zawodowe, zasady pracy zdalnej trzeba uzgodnić w porozumieniu. Po 30 dniach można je wprowadzić samodzielnie;
 • w porozumieniu/regulaminie m.in. grupy pracowników objęte pracą zdalną, zasady pokrywania kosztów/ryczałtu, zasady porozumiewania się i kontroli pracy i bhp; 
 • pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną m.in. od pracownicy w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do ukończenia 4 r.ż., pracowników opiekujących się osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności – odmowa tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach;
 • praca zdalna okazjonalna do 24 dni w roku, bez wielu dokumentów i kosztów dla pracodawcy.
Kontrola trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu:
 
 • przesłanki kontroli: ochrona życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrona mienia;
 • 2 formy kontroli: prewencyjna i w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
 • urządzenia do kontroli muszą być skalibrowane, posiadać dokument wzorcowania;
 • bez zasady „0 tolerancji”: wynik poniżej 0,2‰ lub 0,1 mg – osoba uważana za trzeźwą teoretycznie może kontynuować pracę;
 • środki działające podobnie do alkoholu, które obejmie kontrola to m.in.: opioidy, amfetamina i jej analogi, substancja czynna w marihuanie;
 • pracodawca musi uregulować zasady kontroli w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu; 
 • pracodawca musi wskazać grupy kontrolowanych pracowników, sposób jej przeprowadzania, rodzaj urządzenia oraz czas i częstotliwość kontroli; 
 • pracodawca musi powiadomić pracowników o wprowadzeniu kontroli 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem; 
 • nowi pracownicy informacje o kontroli muszą dostać przed dopuszczeniem do pracy;
 • kontrola także wobec osób na umowach cywilnoprawnych – tylko gdy pracodawca jest stroną umowy.
Pracodawco co teraz
 
 • sprawdź status i uprawnienia swojego związku zawodowego;
 • jeśli nie masz związków zawodowych, sprawdź uprawnienia przedstawicieli pracowników lub przeprowadź wybory;
 • rozważ czy będziesz dokonywał kontroli trzeźwości / na obecność innych środków;
 • zakup odpowiednie urządzenia zgodne z wymogami ustawy i rozporządzenia lub sprawdź te które masz (pamiętaj o kalibracji i dokumentach wzorcowania); 
 • rozpocznij pracę nad dokumentami;
 • pamiętaj, jeśli masz układ zbiorowy pracy wdrożenie nowych rozwiązań potrwa dłużej – nie odkładaj tej decyzji.