Praca zdalna a zdrowie psychiczne – problem nie do przeskoczenia?

2023.05.22

Poczucie izolacji z jakim niejednokrotnie wiąże się praca zdalna, a także negatywne skutki, jakie rodzi to dla zdrowia psychicznego pracowników, stanowią ciemną stronę medalu takiej formy świadczenia pracy.

Raczkowski jest członkiem Ius Laboris – międzynarodowego stowarzyszenia prawa HR, zrzeszającego wiodące kancelarie z 60 jurysdykcji. W oparciu o ich materiał przygotowaliśmy kilka podpowiedzi dla pracodawców, skutecznie łagodzących to oraz inne zjawiska pokrewne, kluczowe z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy.  

Opracowanie na podstawie treści Ius Laboris: Monika Banaś

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą okazać się kluczowe dla rozwiązania tego problemu:

 

Elastyczność

Zagwarantowanie pracownikom elastyczności i odpowiedniego poziomu swobody komunikacji będzie miało duże znaczenie dla ułatwienia pracownikom dostosowania się do nowych warunków pracy. Jest to szczególnie istotne w stosunku do pracowników, którzy wychowują dzieci lub opiekują się innymi członkami rodziny. Właśnie dla nich takie elastyczne podejście do czasu pracy może okazać się najbardziej wartościowym elementem proponowanych rozwiązań.

 

Jasno określone ramy czasowe

Choć elastyczność jest ważna, dla wielu pracowników jasne określenie wymagań gwarantuje komfort psychiczny. Dlatego warto, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, z góry określać swoje oczekiwania, np. te dotyczące godzin, w jakich pracownik powinien być dostępny pod telefonem lub mailem. Kolejnym pozytywnym rozwiązaniem jest nieoczekiwanie od pracowników, by sprawdzali służbowe ścieżki komunikacji poza godzinami pracy lub ograniczenie takiej korespondencji do niezbędnego minimum. To pozwoli budować rozgraniczenie między życiem zawodowym, a życiem prywatnym, które ulega zatarciu podczas pracy zdalnej.

 

Trzymanie ręki na pulsie

Praca zdalna, mimo, że wykonywana w komforcie własnego domu, w dalszym ciągu pozostaje pracą. Dlatego ważne jest by wiedzieć, ile czasu pracownicy poświęcają na faktyczne działania z nią związane. Może to wymagać wdrożenia jasnej, przejrzystej i zgodnej z prawem polityki weryfikacji faktycznego czasu pracy oraz właściwego poinformowania pracowników o fakcie takiego monitorowania ich działań. Innym rozwiązaniem może być sporządzanie przez pracowników wykazów czasu pracy. Te rozwiązania nie tylko pozwolą kontrolować produktywność i efektywność pracowników, ale mogą zapobiec zjawiskom przepracowania i wypalenia zawodowego.  

 

Regularne spotkania

Zamknięcie we własnej przestrzeni i ograniczony kontakt z ludźmi zdecydowanie negatywie wpływa na budowanie zespołu. Dlatego kluczowym jest by pracownicy mieli możliwość regularnego spotykania się ze sobą podczas spotkań zespołowych. Oprócz niwelowania poczucia izolacji, wpłynie to pozytywnie na produktywność zespołu, który w ten sposób będzie mógł dzielić się swoimi pomysłami i trudnościami jakie napotkano.

 

Integracja 

Żeby wzmocnić zespołowość, warto wprowadzić możliwość spotkań, nawet tych wirtualnych, podczas których pracownicy będą mogli budować przyjacielskie relacje i integrować się. Równie istotne mogą okazać się wewnętrzne szkolenia, podczas których poruszane będą problemy ergonomii narzędzi wykorzystywanych do pracy zdalnej czy wskazówki dotyczące ogólnego dobrostanu i samopoczucia.

 

Wsparcie zdrowia psychicznego

Budowanie środowiska pracy i atmosfery, w której pracownicy nie czują oporów przed mówieniem o tym, z jakimi problemami się zmagają oraz oferowanie odpowiednich udogodnień jest kluczowym działaniem długofalowym dla zapewnienia prawidłowego i sprawnego działania zakładu pracy. Równie skuteczne będzie oferowanie szkoleń i kursów dotyczących działań wartościowych z punktu widzenia higieny zdrowia psychicznego. Istotnym jest także stworzenie punktu kontaktowego dla pracowników w kryzysie psychicznym.

 

Komunikacja

Bez względu na to, jakie rozwiązania zostaną wdrożone, jasna i bezpośrednia komunikacja stanowi podstawę budowania zespołu oraz przeciwdziałania zjawiskom negatywnym, także tym, które dotyczą zdrowia psychicznego. Właściwa komunikacja pozwoli skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy, co pozytywnie wpłynie na pewność siebie, produktywność i efektywność pracowników.