Kolejna grupa cudzoziemców może otrzymać wizę w Polsce | PRO HR Alert

2023.01.11

Obywatele Białorusi i Ukrainy posiadający wizę Poland.Business Harbour mogą do 31 marca 2023 r. aplikować o wizę krajową w Polsce.

Wprowadzone regulacje znacząco upraszczają proces wizowy, który do tej pory z małymi wyjątkami mógł przebiegać jedynie poza granicami RP.

Wniosek wizowy w Polsce może obecnie złożyć obywatel Białorusi, który:

  • w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium RP na podstawie ważnej wizy humanitarnej, albo  
  • oświadczy, że przybył na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium oraz bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy, albo
  • wjechał na terytorium RP na podstawie wizy PBH.

Wniosek wizowy w Polsce może także złożyć obywatel Ukrainy, który:

  • wjechał na terytorium RP na podstawie wizy PBH.

Wnioski wizowe są przyjmowane Warszawie, Lublinie oraz Poznaniu. Wniosek może być złożony w punktach wizowych VFS.