Dokumenty legalizujące pracę i pobyt nie zostaną przedłużone | PRO HR Alert

2023.06.23

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z COVID-19. Oznacza to, że wszystkie dokumenty pobytowe oraz zezwolenia na pracę, których ważność została przedłużona tzw. „fikcją covidową” zachowają ważność wyłącznie do 31 lipca 2023 r.

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, przebywających w Polsce na „fikcji covidovej”, powinni upewnić się, że najpóźniej do 31 lipca cudzoziemcy ci uregulują swój status pobytowy, np. poprzez złożenie właściwego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W innym razie ich pobyt będzie nielegalny. Powyższe nie dotyczy jednak obywateli Ukrainy, których pobyt został wydłużony specustawą ukraińską.

Pracodawcy muszą również zwrócić uwagę na zezwolenia na pracę. W sytuacji zatrudniania cudzoziemca na dokumencie z przedłużoną ważnością trzeba podjąć działania zmierzające do uzyskania nowego zezwolenia. Dotyczy to również posiadaczy wiz PBH wraz z prawem do pracy. Pomimo złożenia wniosku pobytowego utracą oni prawo do pracy. 

Obywatele Ukrainy z legalnym pobytem w Polsce do 4 marca 2024 r.

Pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na ochronie czasowej UE (status UKR) zostanie wydłużony do 4 marca 2024 r.

Analogicznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegną także okresy ważności posiadanych przez obywateli Ukrainy zezwoleń na pobyt, wiz krajowych i Schengen oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Pomimo zachowania prawa pobytu, trzeba zatroszczyć się o prawo do pracy 

Przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy nie znosi obowiązku powiadamiania właściwego urzędu pracy o powierzeniu pracy. Aby obywatel Ukrainy mógł legalnie pracować w Polsce, jego pracodawca obowiązany jest w terminie 14 dni od powierzenia pracy, powiadomić o tym fakcie właściwy urząd pracy. Powiadomienie należy także złożyć, jeżeli zmianie ulega m.in. stanowisko pracy oraz przy przedłużeniu umowy.