Żołnierze w pracy w świetle nowych regulacji | PRO HR Press

2022.04.27

Ustawa o obronie Ojczyzny w istotny sposób wpływa na relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami żołnierzami, a nawet członkami ich rodzin. 

W zależności od rodzaju pełnionej służby, zarówno zawodowej jak i niezawodowej, pracownikom przysługują liczne i różnorodne uprawnienia.

Jednocześnie pracodawcy często tracą swobodę zarządzania umowami o pracę zawartymi z takimi pracownikami np. w zakresie ich rozwiązywania. Każda ze służb jest odmiennie regulowana, co kreuje swoisty chaos informacyjny w zakresie tych uprawnień i ograniczeń.

Artykuł zawiera szczegółowy przegląd sytuacji prawnej pracodawców i pracowników – żołnierzy.

Przeczytaj więcej: 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 
Data: 25 kwietnia 2022