ZFŚS dla pracowników pomagającym Ukraińcom | PRO HR Press

2022.03.31

W związku z obecną sytuacją geopolityczną, ponad 2 mln Ukraińców przybyło do Polski.

Wielu Polaków przyjmuje ich do swoich domów. Pracodawca może wesprzeć takich pracowników wykorzystując do tego istniejący w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i rozważyć zapomogi bądź stworzyć dedykowane świadczenie.

Ważne, aby dobrze przygotować się do realizacji słusznej inicjatywy jaką jest wspieranie pracowników, którzy pomagają osobom z Ukrainy szukającym w Polsce schronienia, aby nie narazić się na ryzyka związane z nieprawidłowym wydatkowaniem środków funduszu.

Przeczytaj więcej: 
Źródło: Rzeczpospolita 
Data: 30 marca 2022