Wyzwania w imigracji 1Q 2022 roku

2022.01.04

Początek roku to dobry moment, aby dokonać wewnętrznego przeglądu legalności zatrudnienia (w tym pobytu) pracowników – cudzoziemców. 

Na początku 2022 r. wejdzie w życie reforma prawa imigracyjnego. Zmianie ulegną m.in. zasady wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Cudzoziemcy zyskają również możliwość zmiany jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w szerszym zakresie niż dotychczas bez obowiązku uzyskiwania nowego zezwolenia. Co więcej wciąż obowiązuje fikcja przedłużenia ważności zezwoleń na pracę, zezwoleń pobytowych oraz wiz, wprowadzona w związku z COVID-19. Zniesienie fikcji spowoduje znaczny wzrost postępowań prowadzonych przez urzędy oraz istotnie wydłuży czas oczekiwania. Warto już teraz zweryfikować czy pracownicy-cudzoziemcy posiadają aktualne dokumenty, również w kontekście nadchodzących zmian w przepisach. 

Wprowadzenie wizy Poland.Business Harbour przyczyniło się do ułatwień w zakresie zatrudniania specjalistów z obszaru IT zza wschodniej granicy. Posiadacz wizy PBH może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, co do tej pory możliwe było wyłącznie dla nielicznej grupy cudzoziemców. Zatrudnienie w oparciu o formułę B2B w obszarze nowych technologii może okazać się czynnikiem, który sprawi iż polskie firmy mogą stać się bardziej konkurencyjnym miejscem pracy. Ma to niebagatelne znaczenie w związku z niedoborem pracowników w tym obszarze oraz podwyżką podatków wprowadzoną przez „Polski Ład”. Zachęcamy do rewizji modelu zatrudnienia i wprowadzenia naszych rozwiązań w aspekcie podatkowym, ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie imigracyjnym, które sprawią, że Państwa firma będzie bardziej konkurencyjna na rynku. 

Praca zdalna zostanie z nami na dłużej, przynajmniej w modelu hybrydowym. Postępujące luzowanie obostrzeń oraz zasad podróżowania sprawi, że jeszcze większym powodzeniem będzie cieszyć się wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy. Choć stwarza to ryzyka po stronie pracodawcy, to będzie stanowić trend, którego nie da się odwrócić. Aby lepiej sprostać wyzwaniom z zakresu imigracji, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów właściwych odnoszących się do umowy o pracę rekomendujemy wdrożenie gotowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy zdalnej z zagranicy. Kompleksowe podejście znacząco ogranicza ryzyko ciążące na pracodawcy.