Wiza Poland. Business Harbour dostępna dla wszystkich cudzoziemców | PRO HR Alert

2022.09.06

Wiza Poland.Business Harbour (PBH) jest dostępna dla wszystkich wysokokwalifikowanych pracowników z sektora IT / New Tech. Dotąd mogli z niej korzystać wyłącznie cudzoziemcy z wybranych krajów: Gruzji, Armenii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Azerbejdżanu. Nowe zasady obejmują wszystkich cudzoziemców, którzy rozważają relokację do Polski i pracę na rzecz strategicznych dla gospodarki podmiotów. 

PBH to w praktyce kompleksowy pakiet ułatwień skierowany do specjalistów z sektora IT / New Tech oraz ich rodzin, a także start-upów i innych firm rozważających relokację do Polski. W jego ramach wprowadzony został specjalny typ wizy zwalniający z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz umożliwiający założenie w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane są w Konsulatach RP za granicą i rozpatrywane w oparciu o mniejszą liczbę dokumentów, niż wymagane przy regularnych wizach. 

Wiza PBH nie jest dedykowana pracy zdalnej z terytorium RP na rzecz podmiotów zagranicznych, ale ze względu na brak obowiązku uzyskania zezwolenia na prace, często pełni taką funkcję. 

Program powstał w 2020 roku w odpowiedzi na sytuację polityczną na Białorusi i początkowo obejmował jedynie obywateli tego kraju, by następnie objąć część byłego bloku wschodniego. W ciągu dwóch lat Polskę zasiliło prawie 50  tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Rozszerzenie programu oznacza przyciągnięcie do Polski jeszcze większej ilości ekspertów IT i otwarcie nowych możliwości dla podmiotów branży technologicznej zlokalizowanych w Polsce.